PDA

View Full Version : Digimon Story FAQsjpwong
11-11-2006, 08:49 PM
These are all the old Digimon story FAQ pages. Please note that some of these may not work on Digimon World DS depending on what they changed during the translation.

Please note that as far as we know, Digimon Story and Digimon World DS are incompatible with each other for WiFi functionality even if the gameplay is the same.

Japanese walkthrough. Use this if you have Digimon Story and can't understand some of the menus and things. Explains controls, menus, important text, farms, quests etc. A valuable resource that can also serve with some capacity if you're stuck in Digimon World DS.
http://xcomp.gamebrink.com/?p=129

Digimon List
http://wtw-x.net/index.php?topic=1124.msg17136#msg17136

Evolution Chains
http://wtw-x.net/index.php?topic=1124.msg17139#msg17139

Egg Matching
http://wtw-x.net/index.php?topic=1124.msg17141#msg17141

Demon Lords Quest
http://wtw-x.net/index.php?topic=1124.msg25121#msg25121

jpwong
11-11-2006, 08:50 PM
Here's the list of all obtainable digimon in the game

1. Koromon
2. Tsunomon
3. Poyomon
4. Tokomon
5. Tanemon
6. Pagumon
7. Kapurimon
8. Kuramon
9. Puttomon
10. Chicomon
11. Dorimon
12. Kurumon
13. Agumon
14. V-mon
15. Guilmon
16. Dorumon
17. Betamon
18. Gabumon
19. Patamon
20. Piyomon
21. Palmon
22. Tentomon
23. Gotsumon
24. Otamamon
25. Gomamon
26. Bakumon
27. PicoDevimon
28. ToyAgumon
29. Hagurumon
30. Plotmon
31. Wormmon
32. Hawkmon
33. Armadimon
34. Terriermon
35. Lopmon
36. Renamon
37. Impmon
38. Keramon
39. Falcomon
40. Penmon
41. Goblimon
42. Bearmon
43. Kotemon
44. YukiAgumon
45. BlackAgumon
46. Muchiomon
47. Ganimon
48. Floramon
49. Gizamon
50. Raramon

51. Alraumon
52. ToyAgumon (Black)
53. Tsukaimon
54. PawnChessmon (Black)
55. Gaomon
56. DFalcomon
57. Kudamon
58. Kamemon
59. Dracmon
60. PawnChessmon (White)
61. DotAgumon
62. Greymon
63. Tyrannomon
64. Devimon
65. Airdramon
66. Seadramon
67. Numemon
68. Kabuterimon
69. Garurumon
70. Angemon
71. Veggiemon
72. Ogremon
73. Bakemon
74. Sukamon
75. Cockatrimon
76. Leomon
77. Kuwagamon
78. Raremon
79. Gekomon
80. Tailmon
81. Wizarmon
82. Togemon
83. Guardromon
84. XVmon
85. Stingmon
86. Birdramon
87. Ankylomon
88. Galgomon
89. Growlmon
90. Kyuubimon
91. Chrysalimon
92. Shiisamon
93. Evilmon
94. Aquilamon
95. Gokimon
96. Dinohumon
97. Hookmon
98. Grizzmon
99. Dorugamon
100. Raptordramon

101. Hanumon
102. Starmon
103. Kiwimon
104. Unimon
105. Sorcerymon
106. DTyrannomon
107. Akatorimon
108. PlatinumSukamon
109. Ikkakumon
110. Minotarumon
111. Icemon
112. DarkLizamon
113. FlareLizamon
114. GeoGreymon
115. Gaogamon
116. Diatrymon
117. Leppamon
118. Sunflowmon
119. Gawappamon
120. Sangloupmon
121. Peckmon
122. Fladramon
123. Magnamon
124. Prairiemon
125. Kongoumon
126. Shiihomon/Seahormon?
127. Shurimon
128. Kenkimon
129. Ponchomon
130. MetalGreymon
131. Monzaemon?
132. MetalMamemon
133. Andromon
134. Etemon
135. Megadramon
136. Piccolomon
137. Digitamamon
138. AtlurKabuterimon (Blue)
139. Ookuwamon
140. Angewomon
141. Megaseadramon
142. Dagomon
143. WereGarurumon (Black)
144. WereGarurumon (Blue)
145. Vamdemon
146. LadyDevimon
147. Garudamon
148. Blossomon
149. Lilymon
150. AtlurKabuterimon (Red)

151. Cyberdramon
152. HolyAngemon
153. Paildramon
154. Dinobeemon
155. Antiramon
156. Arukenimon
157. Mummymon
158. MegaloGrowmon
159. Rapidmon
160. Taomon
161. Parrotmon
162. Infermon
163. BlackRapidmon
164. Kyuukimon
165. Dorugremon
166. Hangyomon
167. Triceramon
168. Deramon
169. Silphymon
170. SuperStarmon
171. BlackMegaloGrowmon
172. Zudomon
173. Whamon
174. Mamemon
175. Insekimon
176. Gigadramon
177. RiseGreymon
178. MachGaogamon
179. Yatakaramon
180. Qilinmon
181. Lilamon
182. Matadormon
183. Garbamon
184. HerculesKabuterimon
185. SaberLeomon
186. MetalEtemon?
187. M (?) Angemon
188. GigaSeadramon
189. Piedmon
190. Daemon
191. Hououmon
192. Pinocchimon
193. Rosemon
194. WarGreymon
195. MetalGarurumon
196. Mugendramon
197. VenomVamdemon
198. Omegamon
199. Imperialdramon Dragon Mode
200. Imperialdramon Fighter Mode

201. Imperialdramon Paladin Mode
202. Deathmon?
203. Sefiramon
204. HighAndromon
205. Cherubimon (Vaccine)
206. Cherubimon (Virus)
207. Dukemon
208. Dukemon Crimson Mode
209. SaintGalgomon
210. Sakuyamon
211. Diablomon
212. Plesiomon
213. BelialVamdemon
214. Imperialdramon DM Black
215. PrinceMamemon
216. BlackSaintGalgomon
217. Jijimon
218. Babamon
219. Parasimon
220. Cannondramon
221. SlashAngemon
222. Crossmon?
223. Dorugoramon
224. Black? Leomon
225. Darkdramon
226. Deathmon (Black)
227. Kuzuhamon (Black)
228. ChaosDukemon
229. MetalSeadramon
230. Valkyrimon
231. Justimon
232. Vikemon
233. BlackWarGreymon
234. GrandisKuwagamon
235. Sleipmon
236. Beelzebumon
237. Valodurmon
238. Neptunemon
239. Chronomon HM

jpwong
11-11-2006, 08:52 PM
Digimon Evolution Chains

Koromon
-Agumon (above level 6)
--Greymon (above level 15, Friendship above 80%)
---Metal Greymon (above level 25, Friendship above 80%)
----War Greymon (above level 47, Friendship above 90%)
----Black War Greymon (above level 42, Darkness EXP above 8000)
----Omegamon (above level 62, need to have already befriended another Omegamon)
--Geo Greymon (above level 17)
---Rise Greymon (above level 29, Dragon EXP above 2000)
-Toy Agumon (above level 7, Machine EXP above 30)
--Starmon (above level 14, Holy EXP above 1000)
---Super Starmon (above level 38 )
----Justimon (above level 54, Machine EXP above 12000)
--Flare Lizamon (above level 17)
-Dot Agumon (above level 20, need to have already befriended another Dot Agumon)

Tsunomon
-Gabumon (above level 7)
--Garurumon (above level 18, Attack above 120)
---Were Garurumon (above level 28, Friendship above 80%)
----Metal Garurumon (above level 45, Friendship above 90%)
----Darkdramon (above level 52, Dragon EXP above 7000)
-Gaomon (above level 8, Attack above 80)
--Gaogamon (above level 19)
---Mach Gaogamon (above level 32, Beast EXP above 2500)
-Drakmon (above level 12, Darkness EXP above 700)
--Sanglumon (above level 22)
---Matadurmon (above level 32)

Tanemon
-Palmon (above level 7)
--Togemon (above level 18, Friendship above 80%)
---Lilimon (above level 33, Friendship above 80%)
----Rosemon (above level 44, Friendship above 90%)
-Raramon (above level 8, Spirit above 55)
--Sunflowmon (above level 19)
---Lilamon (above level 31, Nature EXP above 2500)
-Renamon (above level 10, Holy EXP above 150)
--Kyuubimon (above level 20, Holy EXP above 1000)
---Taomon (above level 32, Holy EXP above 5000)
----Kuzuhamon (above level 50, Spirit above 270)
----Sakuyamon (above level 48, Holy EXP above 15000)

Poyomon
-Gomamon (above level 9)
--Ikkakumon (above level 22)
---Zudomon (above level 34, Friendship above 90%)
----Vikemon (above level 53, Water EXP above 9000)
----Neptunemon (above level 67, Water EXP above 60,000)
-Ganimon (above level 15, Defense above 70)
--Shiisamon (above level 25)
-Kamemon (above level 22, Water EXP above 1000)
--Gawappamon (above level 32, Water EXP above 3000)

Tokomon
-Patamon (above level 5)
--Angemon (above level 13, Holy EXP above 30)
---Holy Angemon (above level 25, Holy EXP above 800)
----Seraphimon (above level 45)
-Falcomon (above level 10, Friendship above 60%)
--Peckmon (above level 20, Friendship above 70%)
---Yatakaramon (above level 36)
----Varodulmon (above level 54, Playtime must exceed 30 hours)
-Dot Falcomon (above level 20, need to have already befriended another Dot Falcomon)

Pagumon
-Lopmon (above level 10, Stress above 90%)
--Wizarmon (above level 16)
---Antiramon (above level 27, needs to be holding the "Data C(ore?) Fragment" item)
----Cherubimon Evil (above level 40, Darkness EXP above 8500)
----Cherubimon Good (above level 40, Holy EXP above 8500)
----Chaos Dukemon (above level 62, need to have already befriended another Chaos Dukemon)
---Ponchomon (above level 27, needs to be holding the "Digimental of Purity" item)
-Tsukaimon (above level 10)
-Black Agumon (above level 10, Darkness EXP above 400)
--Dark Tyranomon (above level 16)

Kuramon
-Guilmon (above level 8, Attack above 65)
--Growmon (above level 25, Dragon EXP above 500)
---Megalo Growmon (above level 35, Attack above 180)
----Dukemon (above level 57, Playtime must exceed 30 hours)
---Black Megalo Growmon (above level 45)
-Keramon (above level 8, Darkness EXP above 500)
--Chrysalimon (above level 19, Darkness EXP above 1000)
---Infermon (above level 30)
----Diablomon (above level 50, Attack above 250)
----Beelzebumon (above level 84, need to have already befriended another Beelzebumon)
-Muchomon (above level 7)
--Akatorimon (above level 16)

Chicomon
-V-mon (above level 10, Dragon EXP above 300)
--XV-mon (above level 19)
---Paildramon (above level 30, Dragon EXP above 5000)
----Imperialdramon Fighter Mode (above level 53, Holy EXP above 40,000)
----Imperialdramon Dragon Mode (above level 53, Dragon EXP above 40,000)
---Fladramon (above level 30, needs to be holding the "Digimental of Courage" item)
---Magnamon (above level 30, needs to be holding the "Digimental of Miracles" item)
-Yuki Agumon (above level 10)

Puttomon
-Plotmon (above level 10, Stress below 10%)
--Tailmon (above level 23, Stress below 5%)
---Angewomon (above level 35, Friendship above 80%)
----Marine Angemon (above level 48, Spirit above 215)
---Lady Devimon (above level 46, Darkness EXP above 5000)
-Kudamon (above level 10, Spirit above 105)
--Leppamon (above level 24)
---Qilinmon (above level 32, Holy EXP above 2500)
----Sleipmon (above level 51, Holy EXP above 20,000)
-Pawn Chessmon White (above level 26)

Kapurimon
-Hagurumon (above level 10, Machine EXP above 250)
--Guardromon (above level 18, Stress above 50%)
---Andromon (above level 40)
----Hi Andromon (above level 47, Machine EXP above 8000)
---Kenkimon (above level 24, needs to be holding the "Digimental of Friendship" item)
-Kotemon (above level 8, Holy EXP above 200)
--Dinohumon (above level 13)
---Kyuukimon (above level 22)
----Slash Angemon (above level 42, Stress below 5%)
--Dark Lizamon (above level 24)
-Pawn Chessmon Black (above level 10)
--Hookmon (above level 20)
---Insekimon (above level 28 )
--Platina Sukamon (above level 19, Spirit above 125)
---Metal Mamemon (above level 34)
----Prince Mamemon (above level 44, Spirit above 175)

Dorimon
-DORUMon (above level 10, Beast EXP above 500)
--Dorugamon (above level 18, Beast EXP above 1500)
---Doruguremon (above level 30, Dragon EXP above 2000)
----Dorugoramon (above level 49)
-Armadimon (above level 11)
--Ankylomon (above level 18 )
---Seahomon (above level 30, needs to be holding the "Digimental of Light" item)
-Alraumon (above level 10)

Terriermon
-Galgomon (above level 17, Stress below 10%)
--Rapidmon (above level 37)
---Saint Galgomon (above level 51, Qualities(?) above 58 )
---Saber Leomon (above level 44, Attack above 200)
--Black Rapidmon (above level 41, Darkness EXP above 4000)
---Black Saint Galgomon (above level 55, Darkness EXP above 20,000)
--Prairiemon (above level 27, needs to be holding the "Digimental of Kindness" item)

Betamon
-Seadramon (above level 13)
--Mega Seadramon (above level 27)
---Metal Seadramon (above level 41, Water EXP above 6000)
---Giga Seadramon (above level 44, Water EXP above 10,000)
-Sukamon (above level 12, Qualities(?) above 26)
--Dagomon (above level 19)
--Garbamon (above level 29)

Hawkmon
-Aquilamon (above level 14, Friendship above 50%)
--Silphymon (above 36)
---Valkyrimon (above level 52, Bird EXP above 12,000)
--Gigadramon (above level 24)
--Shurimon (above level 27, needs to be holding the "Digimental of Purity" item)

Wormmon
-Stingmon (above level 15, Defense above level 65)
--Dino Beemon (above level 26)
---Gran Kuwagamon (above level 53)
--Megadramon (above level 33, Machine EXP above 3000)
---Mugendramon (above level 43)
--Kongoumon (above level 30, needs to be holding the "Digimental of Miracles" item)

Goblimon
-Ogremon (above level 7, Attack above 70)
--Archnemon (above level 16)
---Parasimon (above level 37)
--Etemon (above level 33, Beast EXP above 3500)
---Metal Etemon (above level 54, Defense above 250)
---Piemon (above level 45, Spirit above 190)
-Tyranomon (above level 10, Dragon EXP above 200)
--Triceramon (above level 24)
---Cannondramon (above level 40, Defense above 220)
-Bakemon (above level 14)

Tentomon
-Kabuterimon (above level 18, Defense above 100)
--Atlur Kabuterimon Red (above level 29, Defense above 150)
---Heracles Kabuterimon (above level 42, Nature EXP above 6000)
-Kuwagamon (above level 13)
--Ookuwamon (above level 19)
---Gran Kuwagamon (above level 55)

Floramon
-Veggiemon (above level 16)
--Blossomon (above level 24)

Gizamon
-Hanumon (above level 22)
--Hangyomon (above level 37, Water EXP above 3500)

Otamamon
-Gekomon (above level 18 )
--Whamon (above level 38 )
---Plesiomon (above level 45, Water EXP above 15,000)
-Raremon (above level 18, Machine EXP above 200)

Impmon
-Evilmon (above level 16, Darkness EXP above 500)
--Mummymon (above level 36)
---Demon (above level 47, Spirit above 230)
---Deathmon (above level 49, Qualities(?) above 56)
-Gokimon (above level 17)
--Atlur Kabuterimon Blue (above level 26, Nature EXP above 1200)
-Sorcerymon (above level 31, Holy EXP above 10)

Pico Devimon
-Devimon (above level 28, Friendship below 20%)
--Vamdemon (above level 32, Darkness EXP above 2500)
---Venom Vamdemon (above level 56, EXP total above 99,990)
---Belial Vamdemon (above level 45, need to have befriended a Pico Devimon)

Bearmon
-Leomon (above level 32, Attack above 180)
--Monzaemon (above level 15, Playtime must exceed 30 hours)
---Bantyo Leomon (above level 67, Beast EXP above 60,000)
-Grizzmon (above level 15)
--Were Garurumon Black (above level 20)

Bakumon
-Unimon (above level 30)
--Piccolomon (above level 36)
---Jijimon (above level 38, Stress below 10%)
---Babamon (above level 38, Stress above 90%)

Penmon
-Kiwimon (above level 26, Defense above 95)
--Deramon (above level 34, Bird EXP above 4200)
-Cockatrimon (above level 27)
-Diatrymon (above level 32)

Parrotmon
-Crossmon (above level 40, Bird EXP above 13,000)

Gotsumon
-Airdramon (above level 11, Dragon EXP above 100)
-Minotarumon (above level 28 )
--Cyberdramon (above level 40, Dragon EXP above 2500)
---Deathmon Black (above level 53, Darkness EXP above 8000)
-Icemon (above level 35)

Toy Agumon Black
-Rapterdramon (above level 34)
--Mamemon (above level 38 )
---Pinocchimon (above level 42, Machine EXP above 12,000)

Piyomon
-Birdramon (above level 24, Friendship above 50%)
--Garudamon (above level 36, Bird EXP above 3000)
---Hououmon (above level 33, Bird EXP above 10,000)

The following Digimon cannot be obtainned by evolution.
-Culumon
-Numemon
-Digitamamon
-Imperialdramon Dragon Mode Black
-Imperialdramon Paladin Mode
-Dukemon Crimson Mode
-Chronomon HM

jpwong
11-11-2006, 08:53 PM
Egg Matching Guide

No.01 Red Digitama (Aka DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Guilmon (20%)
--Numemon (80%)

No.02 Brown Digitama (Cha DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Goblimon (20%)
--Numemon (80%)

No.03 Blue Digitama (Ao DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Otamamon (20%)
--Numemon (80%)

No.04 Sky Digitama (Sora DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Patamon (20%)
--Numemon (80%)

No.05 Green Digitama (Midori DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Wormmon (20%)
--Numemon (80%)

No.06 Grey Digitama (Hai DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Gotsumon (20%)
--Numemon (80%)

No.07 Purple Digitama (Murasaki DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Impmon (20%)
--Numemon (80%)

No.08 Peach Digitama (Momo DEJITAMA)
-any Digimon+any Digimon
--Bakumon (20%)
--Numemon (80%)

No.09 Fever Spotted Egg (NETSUmadara EGGU)
-Dragon Digimon+Dragon Digimon
--Guilmon (100%)

No.10 Fang Spotted Egg (KIBAmadara EGGU)
-Beast Digimon+Beast Digimon
--Goblimon (100%)

No.11 Sea Spotted Egg (UMImadara EGGU)
-Water Digimon+Water Digimon
--Otamamon (100%)

No.12 Cloud Spotted Digitama (KUMOmadara DEJITAMA)*
-Bird Digimon+Bird Digimon
--Patamon (100%)

*I suspect a typo on the site. Was probably meant to say "egg" like all the other spotted ones.

No.13 Forest Spotted Egg (MORImadara EGGU)
-Nature Digimon+Nature Digimon
--Wormmon (100%)

No.14 Mecha Spotted Egg (MEKAmadara EGGU)
-Machine Digimon+Machine Digimon
--Gotsumon (100%)

No.15 Evil Spotted Egg (AKUmadara EGGU)
-Darkness Digimon+Darkness Digimon
--Impmon (100%)

No.16 Holy Spotted Egg (SEImadara EGGU)
-Holy Digimon+Holy Digimon
--Bakumon (100%)

No.17 Dragon Digitama (RYUU DEJITAMA)
-any Digimon with over 120 Attack+Dragon Digimon
--Tyranomon (70%)
--Numemon (30%)

No.18 Beast Digitama (KEMONO DEJITAMA)
-any Digimon with over 400 HP+Beast Digimon
--Ogremon (70%)
--Numemon (30%)

No.19 Water Digitama (MIZU DEJITAMA)
-any Digimon with over 350 MP+Water Digimon
-incubation with over 120 MP
--Seadramon (70%)
--Numemon (30%)

No.20 Bird Digitama (TORI DEJITAMA)
-any Digimon with over 120 Speed+Bird Digimon
--Muchomon (70%)
--Numemon (30%)

No.21 Bug Digitama (MUSHI DEJITAMA)
-any Digimon over level 30+Nature Digimon
--Kuwagamon (70%)
--Numemon (30%)

No.22 Machine Digitama (KIKAI DEJITAMA)
-any Digimon with over 120 Defense+Machine Digimon
--Raremon (70%)
--Numemon (30%)

No.23 Darkness Digitama (ANKOKU DEJITAMA)
-any Digimon with over 120 Spirit+Darkness Digimon
--Pico Devimon (70%)
--Numemon (30%)

No.24 Holy Digitama (SEI DEJITAMA)
-any Digimon with over 30 Qualities+Holy Digimon
--Renamon (70%)
--Numemon (30%)

No.25 Dragon's Egg (DORAGONZU EGGU)
-Digimon with over 300 Attack and an Obedient (Sunao) personality+Dragon Digimon
--Chicomon (80%)
--XV-mon (20%)

No.26 Nature Egg (NEICHA- EGGU)
-Digimon with over 1400 HP and a Happy (Genki) personality+Beast Digimon
--Dorimon (80%)
--Doruguremon (20%)

No.27 Deep Egg (DI-PU EGGU)
-Digimon with over 1000 MP and a Carefree (Nonki) personality+Water Digimon
--Gomamon (80%)
--Zudomon (20%)Yamato san Wrote:
No.28 Wind Egg (WINDO EGGU)
-Digimon with over 300 Speed and a Shy (Kowagari) personality+Bird Digimon
--Hawkmon (80%)
--Silphymon (20%)

No.29 Jungle Egg (JANGURU EGGU)
-Digimon over level 70 and with a Selfish (WAGAMAMA) personality+Nature Digimon
--Tentomon (80%)
--Atlur Kabuterimon Red(?)* (20%)

*The page doesn't state which one, but I'm assuming because, following the pattern of other eggs, the red one is Tentomon's Perfect evolution.

No.30 Metal Egg (METARU EGGU)
-Digimon with over 300 Defense and a Cool (KUURU) personality+Machine Digimon
--Pawnchessmon White (80%)
--Metal Mamemon (20%)

No.31 Nightmare Egg (NAITOMEA EGGU)
-Digimon with over 300 Spirit and a Wild (WAIRUDO) personality+Darkness Digimon
--Kuramon (80%)
--Infermon (20%)

No.32 Busters Egg (BASUTA-ZU EGGU)
-Digimon with over 70 Qualities and a Graceful (Ositoyaka) personality+Holy Digimon
--Kudamon (80%)
--Quilinmon (20%)

No.33 DB-Half Egg (DB HA-FU EGGU)
-Dragon Digimon+Bird Digimon
--Flare Lizamon (40%)
--Muchomon (40%)
--Numemon (20%)

No.34 BI-Half Egg (BI HA-FU EGGU)
-Beast Digimon+Nature Digimon
--Armadimon (40%)
--Alraumon (40%)
--Numemon (20%)

No.35 WA-Half Egg (WA HA-FU EGGU)
-Holy Digimon+Water Digimon
--Bakumon (40%)
--Yuki Agumon (40%)
--Numemon (20%)

No.36 DM-Half Egg (DM HA-FU EGGU)
-Darkness Digimon+Machine Digimon
--Lopmon (40%)
--Pawnchessmon White (40%)
--Numemon (20%)

No.37 Golden Digitama (Kin no DEJITAMA)
-Omegamon+Imperialdramon Fighter Mode
-Incubation over level 50
-(until level 50, the total experience amount necessary is 81,612)
--Imperialdramon Paladin Mode (100%)

No.38 Silver Digitama (Gin no DEJITAMA)
-level 99 Digimon+level 99 Digimon
--Dukemon Crimson Mode (100%)

No.39 Olympus Egg (ORINPOSU EGGU)
-Digimon over level 60+Digimon over level 60
--Neptunemon (100%)

No.40 Rainbow Egg (REINBO- EGGU)
-any Digimon+any Digimon
--Bantyo Leomon (10%)
--Numemon (90%)

No.41 Normal Egg (NO-MARU EGGU)
-Digimon with the same nickname+Digimon with the same nickname
-incubation needs to grow over 480 HP
--Digitamamon (100%)

No.42 Chaos Egg (KAOSU EGGU)
-Black War Greymon+Black Saint Galgomon
-incubation needs to grow over 9999 Darkness EXP
--Chaos Dukemon (100%)

No.43 Pail Egg (PAIRU EGGU)
-XV-mon+Stingmon
-incubation needs over 3000 Dragon EXP
--Paildramon (100%)

No.44 Omega Egg (OMEGA EGGU)
-War Greymon over level 60+Metal Garurumon over level 60
-incubation needs to grow over 300 Attack
--Omegamon (100%)

No.45 Baby Egg (BEBII EGGU)
-Digimon whose previous generation was the same class+Digimon whose previous generation was the same class* (in other words, Digimon with the same type of parents)
--Koromon (34%)
--Tsunomon (33%)
--Tanemon (33%)

*by "class", I refer to the Dragon, Beast, Bird, etc. groupings.

No.46 Hero's Egg (HI-RO-ZU EGGU)
-Digimon who had the same class 2 generations ago+Digimon who had the same class 2 generations ago
--Agumon (34%)
--Gaomon (33%)
--Raramon (33%)

No.47 Angel's Digitama (Tenshi no DEJITAMA)
-Holy Angemon+Angewomon
--Tailmon (50%)
--Patamon (40%)
--Dukemon (10%)

No.48 Savers Egg (SEIBA-ZU EGGU)
-Digimon who had the same class both one and two generations ago
--Rise Greymon (34%)
--Mach Gaogamon (33%)
--Lilamon (33%)

jpwong
12-18-2006, 10:57 AM
Added the old Digimon Story walkthrough link to the first post. Can help you out if you own the japanese version, and may be of some limited use if you're stuck on Digimon World DS.

http://xcomps.blogspot.com/2006/06/digimon-story-guide.html

jpwong
12-18-2006, 11:02 AM
Stuck on where to go on the 7 Demon Lords quest? Here's the locations you need to goto (in this order) to fight them.

Cold Mountain - Demon
(1st Boss area)
Sky Palace - Beelzebumon
(Boss area)
Lava River - Barbamon
(Boss area)
Tropical Islands - Lillithmon
(Boss area)
Cold Mountain - Leviamon
(2nd Boss area)
Tamer Union Gate -Lucemon: F.D.
(2nd tamer area)

Once you've beaten them here you will be able to goto the new and final area of the game where at the end you will fight the 7 demon lords in consecutive order with no breaks back to back. They will be lvl 99 at this point, so be ready.

jpwong
01-29-2007, 10:44 PM
I have just become aware that the link to the Digimon Story Walkthough is now an invalid link due to the blog site having moved. The link has been updated to provide the correct address for the walkthrough

http://xcomp.gamebrink.com/?p=129